PRÁVNE INFORMÁCIE

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Na našej webstránke používame súbory cookie, aby sme uchovali:

 • informácie o Vašom správaní a pohybe na našej webstránke pre potreby analýz vedúcich k jej zlepšeniu;
 • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookie na tejto webovej lokalite;
 • informácie, ktoré ste vložili do kontaktných formulárov, aby ste ich v budúcnosti nemuseli písať odznova;
 • rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli;
 • avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok;
 • permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu;
 • meracie cookie má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok;
 • reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach sharecar.sk i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie;
 • ak ste napríklad minule hľadali „digitálna agentúra“, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie našu službu.
  To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu služieb a spokojnosť našich zákazníkov;

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

Ovládacie prvky prehliadača:

Môžete nastaviť alebo upraviť ovládacie prvky webového prehliadača, aby ste súbory cookie prijali alebo odmietli. Ak sa rozhodnete zamietnuť súbory cookie, môžete stále používať našu službu, aj keď váš prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený.

Ak chcete získať viac informácií o ovládacích prvkoch súborov cookie vo svojom prehliadači, kliknite nižšie na odkaz pre váš prehliadač.

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Safari

Zoznam používaných cookies

Adwords

Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov.

Google Analytics

Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve.

Hotjar

Vďaka nahrávaniu reálného chovania uživateľa na naších stránkach eliminujte nedostatky. Tým, že uvidíme, kam používatelia klikajú, scrollují a ako sa správajú na stránkach, môžeme odhaliť problémy v použiteľnosti a odstrániť ich.

Kto sme

Sme digitálna agentúra

La Verde s.r.o.

Na Bystričku 800/14
036 01 Martin
+421 904 679 942
+421 948 759 289

laverde@laverde.sk

S kým zdieľame vaše údaje

Mailchimp (mailing – newsletter)

The Rocket Science Group

LLC,675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Google Inc. (google analytics, google adwords, google adsense)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo byť zabudnutý

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať̌. Každá takáto žiadosť̌ však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť La Verde s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať̌ si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť židne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na +421 904 679 942 poslaním e-mailu na adresu: laverde@laverde.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.